Timestamp na DateTime

jak převést řetězec timestamp na objekt typu DateTime

Pro převod řetězce s datem na timestamp použijeme jednoduchou funkci strtotime(), ale jak na obrácený postup? Jak tedy převést řetězec obsahující timestamp na objekt typu DateTime?

1. pomocí znaku @

$dt = new DateTime('@'.$timestamp);

2. pomocí funkce createFormFormat

$dt = DateTime::createFromFormat('U', $timestamp);

PHP září 2018