Symfony 4 + IIS

Nastavení web.config

Pro spuštění symfony a jeho profileru používám na IIS tento web.config

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <configuration> <system.webServer> <rewrite> <rules> <rule name="Imported Rule 1" stopProcessing="true"> <match url="^(.*)$" ignoreCase="false" /> <conditions logicalGrouping="MatchAll"> <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsFile" ignoreCase="false" negate="true" /> </conditions> <action type="Rewrite" url="index.php" appendQueryString="true" /> </rule> </rules> </rewrite> </system.webServer> </configuration>

PHP Symfony březen 2018