Select2 plugin ztracený focus

Bootstrap formulář ruší focus u select2 pluginu

Pokud formuláře píšete ve tvaru < label >< select >...< /select >< /label > tak při použití pluginu jquery.select2 nebudete mít focus na autocomplete-input.

Existuje jednoduchá náprava tohoto problém - stačí přidat následující řádek k vašemu konfiguračnímu skriptu pro select2.

$(".select2").select2() .parent("label").on("click", function(e) {e.preventDefault();});

JavaScript říjen 2020