Roztřídit zálohy fotografie dle roku a měsíce

Skript na automatický přesun do složek

Zálohuji si fotoaparát mobilního telefonu na onedrive, aplikace pro android ale vše ukládá do jedné složky (iOS aplikace umí třídit tak, jak bych potřeboval).

Představa vytvoření skriptu byla napodobit iOS chování aplikace, tedy automaticky dle data pořízení fotografie vytvořit složku ve tvaru ROK \ MĚSÍC.

Tento jednoduchý skript tento problém řeší...

Bude patrně nutné vypnout ochranu řízení přístupu do složek ve vašem firewallu.

$files = Get-ChildItem '.\' | where {!$_.PsIsContainer} $targetPath = '.\' foreach ($file in $files) { $year = $file.LastWriteTime.Year.ToString() $month = $file.LastWriteTime.Month.ToString() $Directory = $targetPath + "\" + $year + "\" + $month if (!(Test-Path $Directory)) { New-Item $directory -type directory } $file | Move-Item -Destination $Directory }

PowerShell listopad 2021