RootFS is currently Read Only

Návod na odstranění chyby

Jednoduchým postupem je možné tuto chybu opravit

  1. Přihlásit se jako root
  2. mount -o remount,rw /
  3. nano /etc/fstab
  4. V tomto souboru přidat řádek nad PARTUUID xxx / boot, tak aby výsledný konec souboru vypadal takto: (PARTUUID bude stejné jako u /boot, ale jiné než píši zde) #---------------------------------------------------------------- # PHYSICAL DRIVES #---------------------------------------------------------------- PARTUUID=6c586e13-02 / ext4 noatime,lazytime,rw 0 1 PARTUUID=6c586e13-01 /boot vfat noatime,lazytime,rw 0 2
  5. Uložit a reboot

DietPi (linux) květen 2020