Řadit a filtrovat entityType

Jak řadit nebo filtrovat hodnoty u formulářového typu Entity

Častu pořebuji snadno seřadit, nebo vyfiltrovat nabízené výsledky ve formulářovém poli typu Entity. Naštěstí k tomuto existuje celkem elegantní řešení s použitím query_builder.

$builder->add('purpose', 'entity', [ 'class' => 'Cesta\Kvaší\Entitě', 'query_builder' => function(EntityRepository $repo) { return $repo->createQueryBuilder('a')->orderBy('a.order','ASC'); }, ...] );

PHP Symfony únor 2018