Připojení k WiFi u ESP8266

Jak na připojení k wifi bez DHCP

Klasické Wifi.begin(ssid, password) je na většině sítí dostačující, ale jak nastavit připojení, pokud není k dispozici DHCP server?

Existuje funkce Wifi.config(ipadresa, gateway, maska, dns1, dns2), která tento problém dokáže vyřešit.

Kód v C i s kontrolou připojení by pak mohl vypadat nějak takto:

WiFi.config(IPAddress(10,0,0,2), IPAddress(10,0,0,1), IPAddress(255,255,255,0), IPAddress(8,8,8,8), IPAddress(8,8,4,4)); WiFi.begin(ssid, pass); Serial.print("Připojuji k "); Serial.print(ssid); Serial.println(" ..."); int i = 0; while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { Serial.println('pokouším se připojit...'); delay(1000); }

Arduino srpen 2019