Odstranění nul před začátkem stringu v MSSQL

Bez převedení řetězce na číslo

pokud string obsahuje znaky několik 0před začátkem řetězce je možné jednoduchým způsobem tyto nuly odstranit. Jeden z způsobů je převést string na číslo, ale můžeme se stát, že potřebujete ponechat string jako string.

SELECT substring(retezec_znaku,patindex('%[^0 ]%',retezec_znaku),8000) FROM

Číslem 8000 bezpečně nastavujeme hranici až na konec stringu.


SQL únor 2021