Našeptávání z metod

Jak přimět PHPStorm aby našeptával z vlastních metod

Určitě to znáš - máš vlastní metodu, do které vstupuje jako parametr entita nebo šablona, ale PHPStorm ti nechce našeptávat ze seznamu entit, šablon.

PHPStorm a jeho plugin do Symfony na toto nabízí dvě řešení:

Pomocí úpravy nastavení pluginu

V nastavení - Symfony2 plugin - method References je možné definovat typy jednotlivých parametrů metod.

Ale takto psán každou metodu a každý její parametr do nastavení pluginu?

Naštěstí zde je ještě jedna možnost...

Pomocí hashů v anotacích metod

Můžeš využít tyto hashe

  • #Entity
  • #Service
  • #FormType
  • #Template
  • #Route
  • #Class
  • #TranslationKey
  • #TranslationDomain
  • #FormOption
  • #Interface
/** * Translate route * * @param $route string #Route to translate the URL for * @param $locale string Locale to translate into */ protected function translateRoute($route, $locale) { // ... }

Následně dostáváš přesně to, co potřebuješ...


PHP Symfony březen 2018