mPDF 6 a vlastní font

Úpravy po stažení composerem

mPDF ve verzi 6 nenabízí elegantní způsob na přidání vlastního fontu tak jako verze 7, takže pokud chcete vlastní fonty nemáte jiné možnosti, nežli upravit soubory ve vendoru a nebo přidat skript, který toto provede za Vás a navíc Vám i po úpravách dovolí dále využívat výhody composeru...

Composer nabízí možnost skriptování a nám nyní bude stačit přidat následující pravidla pro post-install-cmd a post-update-cmd

"scripts": { "post-install-cmd": [ "copy resources\\fonts\\*.* vendor\\mpdf\\mpdf\\ttfonts\\" ], "post-update-cmd": [ "copy resources\\fonts\\*.* vendor\\mpdf\\mpdf\\ttfonts\\" ] }

Zdrojové fonty mám tedy nachystány ve složce resources/fonts, který je po vykonání composeru vždy překopírována.

Složka by měla také obsahovat soubor .gitignore.

Doplnění: U composeru používám kopírování po dokončení nejenom u mPDF, takže můj post-install-cmd pak vypadá nějak takto:

"scripts": { "post-install-cmd": [ "xcopy resources\\*.* vendor\\ /h/i/c/k/e/r/y" ], "post-update-cmd": [ "xcopy resources\\*.* vendor\\ /h/i/c/k/e/r/y" ] }

Ve složce resources si udržuji strukturu tak, jak ji potřebuji upravit ve vendor složce.


PHP leden 2019