Kurzy měn z ČNB

Skript pro automatické stahování kurů měn z ČNB

PHP skript si stáhne obsah CSV souboru přímo ze serveru ČNB pomocí funkce file_get_contents.

Je třeba jen odstranit první řádek obsahující datum, druhý obsahující legendu CSV a poslední, neobsahující nic...

// url pro stažení CSV souboru $kurz_url = "https://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/denni_kurz.txt"; $data = file_get_contents($kurz_url); $output = explode("\n", $data); unset($output[0]); // odstranění prvního řádku - datum unset($output[count($output)]); // odstranění posledního řádku - nic neobsahuje unset($output[1]); // odstranění druhého řádku - legenda pro CSV foreach($output as $radek){ $mena = explode("|", $radek); $kurz[trim($mena[3])] = str_replace(",",".",trim($mena[4])); } echo $kurz["EUR"];

Zde by bylo před uložením do db ještě vhodné ověření, zdali nedošlo k nějaké chybě na straně ČNB, např. zdali nedošlo od minulého uložení k nějakého podezřelému výkyvu...


PHP únor 2018