Javascript a více-řádková proměnná

Vložení řetězce do javascriptu

Pokud se nemůžeš spolehnout na podporu ECMA 6 (problém např. v IE11) je jedinou možností jak vkládat víceřádkový string do javascriptu pomocí nahrazení znaků \n za znak \\n

//... return str_replace("\n", "\\n", $string);

JavaScript duben 2018