file_get_contents() a špatný certifikát

SSL operation failed with code 1, Failed to enable crypto

Stává se, že některé https adresy nejsou s validním certifikátem.

file_get_content ale nebízí pomocí třetího parametru možnost, jak toto ignorovat...

array( "verify_peer"=>false, "verify_peer_name"=>false, ), ); $response = file_get_contents("https://...", false, stream_context_create($arrContextOptions));

PHP květen 2020