Doplnění nul na začátek řetězce

Jak jednoduše dostat číslo do požadovaného formátu

Pokud například pro generování faktur potřebuji formát čísla ve tvaru 0014, existuje snadný způsob, jak k číslu přidat požadovaný počet nul.

$cislo = sprintf("%04u", $cislo);

V kódu číslo 4 říká, jaký má být výsledný počet znaků.


PHP říjen 2020