Composer chyba

Řešení pro chybu Out of memor

Pokud běh Vašeho composer jde do chyby Out of memory, je tu snadné řešení

Fatal error: Out of memory (allocated 1116733440) (tried to allocate 134217728 bytes) in phar://C:/ProgramData/ComposerSetup/bin/composer.phar/src/Composer/DependencyResolver/Pool.php on line 339

Stačí composer spouštět takto:

php -d memory_limit=-1 composer.phar update

PHP březen 2020