Celkový počet řádků dotazu

I s použitím LIMIT se dá z dotazu dostat celkový počet řádků

Celé kouzlo je pouze v použití modifikátoru SQL_CALC_FOUND_ROWS ve vašem dotazu, který zjistí kolik řádků by dotaz vrátil při vynechání LIMITu.

SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS id, name FROM table WHERE ... ORDER BY ... LIMIT X

Samotný dotaz potom nevrátí počet řádků, pro tuto hodnotu musíte zavolat ještě samostatný dotaz s modifikátorem FOUNT_ROWS()

SELECT FOUND_ROWS() as zaznamu_celkem

Toto řešení je funkční pouze v MySQL


SQL únor 2018